فرصت های شغلی

پخش مرادبیگی

مشاغل مورد نیاز پخش مرادبیگی

# نام شغل کد شغل
1 کارشناس فروش MB-201
2 کارشناس حسابدار MB-202
3 انباردار MB-203
4 کارشناس شبکه اجتماعی و تبلیغات MB-204

مشاغلی که در آینده ای نزدیک به آنها نیاز خواهیم داشت...

قابل توجه متقاضیان محترم!
لیست مشاغلی که در ادامه مشاهده می فرمایید، در آینده ای نزدیک مورد نیاز مجموعه خواهد بود. مسلماً افرادی که اقدام به تکمیل این فرم ها نمایند، در اولویت قرار خواهند گرفت.
# نام شغل کد شغل